МБДОУ "Детский сад "Мурзилка" с. Верхнекурганное"
Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте!

СТАТУТ

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАкладу

ЯСЕЛ-САДКА «МУРЗИЛКА»
ДОНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

С. ВЕРХНЬОКУРГАННЕ

 

 

•Г

І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 1. Дошкільний навчальний заклад (далі -дошкільний заклад)
  ‘‘Мурзилка”, загального типу створено на підставі рішення 28 -ої сесії 5-
  го скликання Донскької сільської ради, Сімферопольського району, АР
  Крим “Про відкриття ясел- садка у селі Верхньокурганном на базі
  Верхньокургановської школи” №287 від 28 травня 2010 року, передано в
  комунальну власність Донської сільськой ради, Сімферопольського
  району, АР Крим на підставі розпорядження Сімферопольської районної
  державної адміністрації від 28 грудня 2009 року №3766-р.
 2. Юридична адреса дошкільного навчального закладу:

95054; АР Крим, Сімферопольський р-н, сіло Верхньокурганне, вул.
Підгірна № 1, тел.337-281

 1. Власником дошкільного навчального закладу ясел-садка “Мурзилка”
  (ДНЗ Мурзилка”), дошкольного учебного заведения яслей-сада
  «Мурзилка» (ДУЗ «Мурзилка») є:

Донська сільска рада Сімферопольського району, АР Крим;

Власник здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-
технічне забеспечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і
матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх
господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування
дітей.

 1. Дошкільний заклад в своїй діяльності керується Конситуцією України
  (254 к/ВР), Законами України “Про освіту” (1060-12), “Про дошкільну
  освіту” (2628-14), Положенням про дошкільний навчальний заклад

України (далі -Положення), затвердженним Постановою Кабінету
Міністрів України від 12 березня 2003 р. №305 (305-2003п), іншими
нормативно-правовими актами, власним статутом.

. Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп
встановленого зразка, ідентифікаційний код.

6. Головною метою дошкільного закладу є забеспечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

”. Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоровя дітей, формування їх особистості, розвиток творчих

2

 

здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

 1. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством України, та данним статутом.
 2. Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначенних Законом України “Про дошкільну освіту” (2628-14);

забеспечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

дотримання договірних забов язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності.

 

2. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 1. Заклад розрахований на#5 місць.
 2. Групи комплектуються за одновіковими, різновіковими ознаками, чейного типу.

.3. У дошкільному закладі функціонують групи загального розвитку та : ціально-педагогічного патронату,спеціальні.

 1. Дошкільний заклад має групи з денним перебуванням дітей.
 2. Наповнюваність груп дітьми становить: не більше 20 дітей в дошкільній групі; не більше 15 —в групі 1 молодшої.
 3. Для зарахування дитини у дошкільний заклад потрібно пред'явити: медичну довідку про стан здоров'я дитини;

медичниу довідку про епідеміологічне оточення; свідоцтво про народження дитини; документ про встановлення батьківської плати; заяву для зарахування в д/с на ім'я завідуючого.

За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі державної, :мунальної форм власності у разі її хвороби, карантину, санаторного

 

з

 

вікування, на час відпустки батьків або особ, які їх замінюють, а також в літній оздоровчий період (75 календарних днів).

1 8. Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись:

 • за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;
 • в зв язку з випуском дітей старшого дошкільного віку і переходом до школи;
 • на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі;
 • у разі несплати без поважних причин батьками, або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини в термін, визначений правилами для батьків (до 10-го числа поточного місяца), маючи зборгованність за харчування дитини протягом 2-х місяців;
 • у разі невідвідування дитиною дошкільного закладу без поважних причин на пртязі 14-ти календарних днів.

19. В разі відрахування дитини із дошкільного закладу батьки, або особи які їх заміняють попереджаються письмово за 10 днів до дати відрахування.

1 10. Соціально-педагогічний патронат здійснюється педпрацівниками, шляхом відвідуванння дітей та їх батьків удома з обов язковою регістрацією з спеціальному журналі.

 

З.РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

5 1. Дошкільний заклад працює за п ятиденним робочим тижнем, протягом 10,5 годин. Вихідні дні: субота, неділя, свткові, визначені нормою робочого часу, затвердженою Кабінетом Міністрів України на поточний рік.

: 2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу:

1 початок роботи о 7-ій год. ЗО хв. І закінчення роботи о 18-їй год, з урахуванням чергової групи (12 годин)

 • 1 -ша молодша група: 07.30 - 18.00
 • 1-ша молодша група: 07.30 —18.00
 • 2-га молодша група: 07.30- 18.00
 • середня група:                  07.30- 18.00
 • старша група:                    07.30- 18.00
 • чергова група:                  07.30-19.00
 

4.0РГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО -ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 

4

 

-.1. Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня ( оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

-.2. Навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

 • З. План роботи державного та комунального навчального закладу

схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником дошкільного закладу і погоджується з Сімферопольским районним відділом освіти. План роботи закладу на оздоровчий період погоджується територіальною санітарно-епідеміологічною службою Сімферопольского району.

 • 4. У дошкільному закладі визначена російська мова навчання і виховання

дітей.

 • 5. Навчально-виховний процес у дошкільному закладі здійснюється за

програмами:

за державним стандартом;

Базовий Компонент дошкільної освіти, 1999р.;

 • “Я у світі” , Київ 2008р               ,    затвердженним      Міністерством     освіти  і   науки

України;

 • з використанням регіональної програми “Кримський віночок”, 2004р.затвердженої Міністерством освіти і науки АР Крим;
 • “Зернятко” ,О.Л.Богініч, 2004 р.

5.0РГАНЇЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

5 . Порядок забезпечення продуктами харчування:

Продукти харчування закуповуються згідно з чинним законодавством , зіставляються транспортом постачальника. Постачальник надає всі

 • еобхідні документи для підтвердження права на таку діяльність та .ггтіфікати на якість придбаної продукції.

5 2. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників, керівника дошкільного закладу, раду по харчуванню.

 1. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
 

5

 

 1. Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється органом охорони здоров’я на безоплатній основі:
 • медичним персоналом Верхньокурганівського ФАПу, Донської лікарняної амбулаторії, в том числі дільничним лікарем педіатром;
 • медичним персоналом Луговської центральної районної клінічної лікарні, Сімферопольского району.
  1. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров* я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієничних норм та правил, режимом та якістю харчування.
  2. Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.
 

 1. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

”. 1. Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному закладі є:

 • діти дошкільного віку;
 • керівник;
 • заступники керівника;
 • педагогічні працівники;
 • медичні працівники;
 • помічники вихователів та няні;
 • батьки або особи, які їх заміють;
 • піклувальна рада.

”.2. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочування:

 • щорічна грошова винагорода за сумлінну працю,зразкове виконання службових обов’язків в розмірі до одного посадового окладу (ст.57 Закону України “Про освіту”);
 • премія в межах фонду оплати праці за добросовісне відношення до робрти за підсумками року або кварталу;
 • подяка, грамота, цінний подарунок, державні нагороди і почесні звання, відомчі заохочувальні знаки, почесні звання і знаки відмінника освіти України і АР Крим.

” 5 Права дитини у сфері дошкільної освіти:

 • безпечні та нешкідливі для здоров’ я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

~ захист від будь-якої інформації та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

 

 • захист від будь-яких форм експлуатації та дії, які шкодять здоровлю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;
 • здоровий спосіб життя.

7.4. Права батьків або осіб, які їх заміняють:

 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;
 • звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
 • брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;
 • відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;
 • захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;
 • інші права, що не суперечать законодавству України;

“.5. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов язані:

систематично виконувати правила для батьків;

 • своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку;
 • своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;
 • слідкувати за станом зхдоров'я дитини і її зовнішнім виглядом;
 • своєчасно і особисто приводити і забирати дитину із дошкільного закладу, не порушуючи режиму роботи закладу;
 • систематично відвідувати збори і конференції для батьків.

'.6. На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов язки.

' ~. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України “Про освіту” (1060-12), “Про дошкільну освіту” (2628-14), іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Колективним договором.

" 8. Педагогічні працівники мають право:

 • на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;
 • брати участь у роботі органів самоврядування закладу, на підвищення кваліфікації, участь у методичних об єднаннях, нарадах, тощо;
 • проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
 • вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;
 • на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
 • обєднуватися у професійні спілки та бути членами інших об єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

 

7

 

 • на захист професійної честі та власної гідності;
 • інші права, що не суперечать законодавству України.

7.9. Педагогічні працівники зобов язані:

 • виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
 • дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;
 • забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;
 • брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов'язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;
 • виконувати накази та розпорядження керівництва;
 • інші обов'язкі, що не суперечать законодавству України.

”.10. Педагогічні та інші працівники приймаються на посаду та звільнюються з посади власником в особі сільського Голови за поданням завідуючого дошкільним закладом.

7.11. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров? я дитини згідно із законодавством.

".12. Працівники дошкільного закладу у відповідності до статті 26 Закону України “Про забезпечення санітарного та епедемічного благополуччя населення” (4004 -12) проходять періодичні безоплатні огляди 2 рази на рік в Луговській центральній клінічній лікарні на основі Наказу МОЗ України №280 від 23.07.2002р.

".13. Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України (0176 -93), затвердженного Мімістерством освіти і науки України.

7.14. Педагогічні працівникі, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов язків, умови Колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільнюються з роботи відповідно до чинного законодавства.

 1. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

Управління дошкільним закладом здійснюється його власником - Донською сільською радою, Сімферопольського району.

1 -        Безпосереднє керівництво роботою               дошкільного закладу здійснює

його завідуючий (директор), який                 призначається і звільняється з

посади Сімферопольським РВО на               основі п.5.4. розділу 8 Закону

України “Про позашкольну освіту”.

 

8

 

Керівник дошкільного закладу:

 • відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначенних Законом України “Про дошкільну освіту” (2628 -14), та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
 • здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;
 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;
 • складає штатний розклад та затверджує його у власника дошкільного закладу;
 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
 • затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;
 • контролює відповідність застосованних форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;
 • підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;
 • організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
 • щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного навчального закладу на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

»•.З. Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі - педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять: керівник і його заступники, “гдігогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть 5 : дити голови батьківських комітетів.

Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники томадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх -іьчатьних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

Г г ловою педагогічної ради є завідуючий дошкільним закладом.

Педагогічна рада закладу:

 • гюзглядає питання навчальновиховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;
 • організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;
 • приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу.

 

9

 

Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4-х раз на рік.

Для організації обміну досвідом навчально-виховної роботи вихователі сільских малокомплектних дошкільних закладів можуть входити до територіальних педагогічних рад на базі однієї з шкіл.

>.4. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори конференція_ колективу закладу та батьків або осіб, які їх заміняють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного закладу

 • 27, батьків - 95.

Термін їх повноважень становить до наступного скликання, гашення загальних зборів (конференції) приймаються простою більшістю олосів від загальної кількості присутніх та являють правочинними, якщо “гоголосувало не менше половини делегатів.

Загальні збори:

 • приймають Статут, зміни і доповнення, обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;
 • заслуховують звіт керівника закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;
 • розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово- господарської діяльності дошкільного закладу;
 • затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.

У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу ( у мало комплектних дошкільних закладах функції ради можуть виконувати загальні збори).

:ькість засідань призначається за потребою.

;_::дання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере -їсть не менше двох третин її членів (працівники дошкільного закладу, г атьки, засновники, спонсори та інші).

Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, ~ :-лядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, шнення матеріально-технічної бази, поповнення й викоростяння бюджету лду, вносить пропозиції щодо морально і материального заохочення ників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з л-ігогічної освіти батьків та виконує інші функції, що не суперечать якому законодавству.

 

10

 

'.5. У дошкільному закладі може діяти піклувальна рада- орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади,підприємств, установ, навчальних закладів, організації, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирешення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного закладу. Піклувальна рада (у складі 5 -ти осіб) створюється за рішенням загальних зборів або ради дошкільного закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах дошкільного закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.

'сновними завданнями піклувальної ради є:

 • співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному закладі;
 • сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлюванної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного закладу;
 • сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного закладу;
 • сприяння організації та проведенню заходів, спрямованних на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;
 • організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників дошкільного закладу;
 • стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

всебічне зміцнення зв язків між родинами дітей та дошкільним закладом;

 • сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.
 1. МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
  1. Майно дошкільного закладу: споруди, будівлі, комунікації, інвентар, обладнання належить Донськой сільськой раді.

-.2. Дошкільний заклад не має присадибної ділянки.

 1. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

0.1. Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти:

 • власника;
 

11

 

 •  відповідних бюджетів у розмірі, передбаченному нормативами фінансування;
 • батьків або осіб, які їх замінюють;
 • добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;
 • інші надходження не забаронені чинним законодавством.

0.2. Дошкільний заклад за погодженням із засновниками має право на:

 • придбання, оренду необхідного йому обладнання та іншого майна;
 •  отримування допомоги від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;
 • здавання в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним або фізичним особам для впровадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

0.3. Статистична звітність -форма 85-К про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до законодавства..

.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерского обліку в дошкільному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковуються дошкільні заклади.

За рішенням власника закладу бухгалтерський облік здійснюється через

г-хгалтерію Донської сільської ради.

 1. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
 1. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленному Міністерством освіти і науки України.
 1. Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється місцевими органами виконавчої влади: Сімферопольським районним відділом освіти.
 1. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов язаного з навчально- виховним процесом встановлюється Донською сільською радою.

12.РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

1 . Рішення про реорганізацію або ліквідацію дошкільного навчального закладу приймає Сімферопольська райдержадміністрація за згодою територіальної громади.

 

12

 

Реорганізація дошкільного закладу відбувається шляхом злиття, з ння. поділу, виділення. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, баченою Сімферопольскою райдержадміністрацією, а у випадках тації за рішенням суду -ліквідаційною комісією, призначеною цим аном.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять Іюноваження до управління ДНЗ.

Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно дошкільного навчальне г закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає офіційний баланс і представляє до Сімферополь^ райдержадміністрації.

1 ' У випадку реорганізації права та зобов язання ДНЗ переходять т: правонаступників відповідно до чинного законодавства.

 

 

 

 

 


із

 Новости
03.12.2012
ПРАЗДНИКИ
Рабочий день 31.12.2012 переносится на 29.12.2012 года